Gerontologický sjezd 2019

Ve dnech 20. – 21. 11. 2019 se uskuteční:

25. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma kongresu: „ Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“

Kongres ve spolupráci:

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

Sekce „mladých geriatrů“

Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie

Fakultní nemocnice Hradec Králové – III. interní gerontometabolická klinika

Česká asociace sester

CELLO- FHS UK

Sdružení lékáren „Moje lékárna“

Prezident kongresu:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
E-mail: juraskovabozena@seznam.cz
Tel.: 777 722 257

Kontaktní osoba: Štěpánková Alena
E-mail: t.alena@centrum.cz
Tel.: 777 129 141

Organizační výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

Mgr. Karel Šlegr

MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

MUDr. Jiří Zajíc

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Bc. Miloš Ulrich

Alena Štěpánková

Martina Ryšánková

Jitka Koubová

Hana Melicharová

 

 

Vědecký výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

prof.MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

Mgr. Karel Šlegr

Bc. Miloš Ulrich

MUDr. Jiří Zajíc

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

 

PROGRAM

Středa – 20.11.2019

 VELKÝ SÁL

 9.30 – 10.30

Slavnostní zahájení kongresu

 Úvodní přednáška

Ohlédnutí za čtvrtstoletím geriatrie v Hradci Králové – plány do budoucna

Zadák Z.1, Jurašková B.2

1Centrum pro vývoj a výzkum, III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

2 III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

10.30 – 12.30

Kardiologie, kardiochirurgie

Garant bloku: Zajíc J.

Předsedající: Zajíc J., Pudil R.

 Výzvy stáří – jak to vidím

Dusilová Sulková S.

Hemodialyzační středisko

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 Hodnocení UZ nálezu u srdečního selhávání

Pudil R.

  1. interní kardioangiologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 Léčba srdečního selhávání u geriatrických pacientů

Pelouch R.

  1. interní kardioangiologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Paliativní kardiologie

Zajíc J.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 Novinky v antikoagulaci ve stáří

Dulíček P.

  1. interní hematologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Akutní mozková ischemie léčená intravenosní trombolýzou u pacienta léčeného Pradaxou pro FIS

Krajíčková D.

Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

 12.30 – 13.30 oběd

 

 13.30 – 16.00

Pneumologie

Garant bloku: Koblížek V.

Předsedající: Hanke I., Koblížek V.

 Astma ve stáří

Sedlák V.

Plicní klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Operace plic seniorů

Hanke I.

Kardiochirurgická klinika – oddělení hrudní chirurgie

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Přístup k diagnóze a léčbě plicní rakoviny u starších osob

Hrnčiarik M.

Plicní klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Domácí léčba kyslíkem ve starším věku

Bartoš V.

Plicní klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bronchoskopické vyšetření geriatrických pacientů – indikace, rizika

Koblížek V.

Plicní klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

16:00 – 16:30 coffee break

 

16.30 – 18.30

 Gastroenterologie

Garant bloku: Bureš J., Douda T.

Předsedající: Bureš J., Vyroubal P.

Změny GIT ve stáří

Vyroubal P.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Laktózová intolerance ve stáří

Bureš J.

  1. interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Nespecifické záněty střevní ve stáří

Douda T.

  1. interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

Středa – 20.11.2019

 

13.30 – 16.00

Sál „A“ 14. patro – Sekce pro mladé geriatry

Garant bloku: Vaňková H., Hrnčiariková D.

Předsedající: Vaňková H., Hrnčiariková D.

Aktuální výzvy pro geriatrii

Vaňková H.

Gerontocentrum Praha, 3. LF UK v Praze

Novinky z 15. kongresu EUGMS v Krakowě 

Hrnčiariková D.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Rehabilitace geriatrického pacienta – pohled rehabilitační lékařky

Švojgrová A.

Spolek mladých rehabilitačních lékařů Litoměřice

 Rizika anticholinergních léčiv u geriatrických pacientů

Kunc R.

Fakultní nemocnice Plzeň, Geriatrické oddělení

Stařec a moře nových antikoagulancií

Homolková S.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

 16:00 – 16:30 coffee break

 

16:30 – 18:00

Léčba akutního koronárního syndromu u geriatrického pacienta. Je věk překážkou?

Jaroňová D.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Diabetologické technologie a jejich použití v geriatrii

Trčková E.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Problematika diagnostiky dušnosti ve fakultní nemocnici – známe správný postup?

Stratilková D.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

 

Specifika antitrombotické léčby v geriatrii

Čapková B.

  1. interní klinika gastroenterologie a geriatrie

Fakultní nemocnice Olomouc

 

 

20.00 – GALAVEČER

 

 

 

čtvrtek21.11.2019

VELKÝ SÁL

8.00 – 10.30

Výživa ve stáří

Garant bloku: Jurašková B.

Předsedající: Grofová Z., Sobotka L., Jurašková B.

Holistický přístup k nutriční podpoře geriatrického pacienta

Sobotka L.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Příprava dysfagických jídel

Kala Grofová Z.

Klinická výživa Pardubice

Poruchy polykání u seniorů – z pohledu ORL problematiky

Černý M.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Výživa seniorů z pohledu nutričního terapeuta – mezioborová spolupráce

Vágnerová T.

Oddělení nutričních terapeutů, Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 Přednáška firmy Abbott – „Možnosti enterální výživy pro dysfagiky“

Tomek J.

Jak stravujeme pacienty v Domovech pro seniory?

Pavlíčková J.

III. interní grontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

 10:30 – 11:00 coffee break

 

11:00 – 13:00

Nutriční blok

Garant bloku: Kohout P.

Předsedající: Kohout P., Šenkyřík M.

Nutriční podpora u seniorů – možnosti v nemocniční a ambulantní péči

Kroupa R.

Interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Brno, LF MU v Brně

Protein v enterální výživě vs. frailty a sarkopenie u seniora

Šenkyřík M.

Interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Brno, LF MU v Brně

 Indikace PEG u seniorů

Kohout P.

Interní klinika 3. LF UK v Praze

Thomayerova nemocnice Praha

 PEG – Etická hlediska

Dastych M.

Interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnie Brno, LF MU v Brně

 

Závěrečná diskuse – kulatý stůl: PEG u seniorů – pro a proti

 

 13:00 – 14:00 oběd

 

14:00 – 15:30

Metabolický blok – Léčba statiny u osob vyššího věku

Ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu
Garant bloku: Blaha V.

Předsedající: Vrablík M., Blaha V., Topinková E.

Úvod
Vrablík M.

III. interní klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Kazuistika ano

Blaha V.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Kazuistika ne

Vrablík M.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze


Kazuistika nejasná

Piťha J.

IKEM Praha

Proč ano
Piťha J.

IKEM Praha

 Proč ne

Topinková E.

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Vzájemné reakce – Diskuze – Závěrečné shrnutí
Blaha V.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

Sál „A“ 14. patro

8:30 – 10:30

Blok o spolupráci klinických farmaceutů a lékárníků s geriatry

Garant bloku: Fialová D.

Předsedající: Fialová D., Šlegr K.

Evropský projekt EUROAGEISM H2020 a pilotní výstupy hodnocení lékových režimů předepisovaných seniorům v akutní hospitalizaci v ČR

Fialová D.

Geriatrická klinika 1. LF UK Praha a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Katedra sociální a klinické farmacie

Projekt Senior v zařízeních sociální péče v ČR a pilotní výstupy hodnocení lékových režimů užívaných seniory ve spolupracujících zařízeních

Plechatá I., Halačová M.

Oddělení klinické farmacie

Nemocnice Na Homolce, Praha

 Lékárníci v péči o seniory

Šlegr K.

Moje lékárna

 Trajektorie změn farmakoterapie diabetu 2. typu v posledních 11 letech

Weber P.(1,2), Meluzínová H.(1,2), Weberová D.(1,2)

  1. Klinika interní, geriatrie a praktického lékárenství LF MU a FN Brno
  2. DIASTOP, diabetologická a interní ambulance, U Pošty 14, Brno

 Přednáška firmy NUTREGO – „Neintervenční studie sledující vitalitu seniorů po 8týdenní konzumaci PZLÚ Nutrego Forte“

Gojiš O.

Ústav pro Péči o Matku a Dítě, Praha – Podolí, AmbiCare Clinic, Praha

 

10:30 – 11:00 coffee break

 

11:00 – 13:00

Neurodegenerativní onemocnění

Garant bloku: Holmerová I.

Předsedající: Holmerová I., Vaňková H.

Měření mozkových asociací

Holmerová I.

Gerontocentrum Praha

Porucha kognice – péče o nemocné s demencí – situace v EU, perspektivy spolupráce  Holmerová I.

Gerontocentrum Praha

 Národní plán Alzheimer – role geriatrické ambulance v péči o člověka s demencí

Vaňková H.(1), Šnajdrová Z.(2)

  1. Gerontocentrum Praha
  2. Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Kasuistika z geriatrické ambulance: Jednovaječná dvojčata s Alzheimerovou chorobou

Šnajdrová Z., Bláhová M.

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 

 13:00 – 14:00 oběd

 

 8:30 – 10.30

Sál „B“ 14. patro – Sesterská sekce

Garant bloku: Ulrich M.

Předsedající: Ulrich M., Markarjancová Z., Tomšů J.

Význam výživy v následné péči

Paulusová D.

LDN Rybitví

Kognitivní rehabilitace v LDN

Študentová L.

LDN Rybitví

Péče o chronické rány

Veselá H.

LDN Rybitví

Následná péče v dnešní době

Tomšů J.

LDN Rybitví

 Medicína ve stáří vs. Stará medicína

Markarjancová Z.

Léčebna dlouhodobě nemocných, Hradec Králové

 

 10.30 – 11.00 – coffee break


11:00 – 13:00

Předsedající: Kašparová I., Ručková E.

Intenzivní geriatrická péče z pohledu sestry

Kašparová I.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

I senior je člověk
Jakubská (Červenková) M.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Práce v DpS naděje Brno

Ručková E.

Naděje, pobočka Brno

Jak řádně využít služeb sociálního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Majurníková L.

Oddělení sociální péče, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Vliv reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů v nemocnici

Hošková K.

Oddělení geriatrie a následné péče, Thomayerova nemocnice, Praha

 Paliativní sedace

Rusová J.

FZS Univerzita Pardubice, FHS Univerzita Karlova v Praze

 

13:00 – 14:00 oběd

15:30 – ZÁVĚR KONGRESU

 

 Změna programu vyhrazena

 

Kongres se koná ve dnech  20. – 21. 11. 2019
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové

Ubytování si můžete zajistit v hotelu Černigov, tel. na recepci – 420 495 814 266
(heslo: „Gerontokongres“) po 1. 8. 2019 a to za zvýhodněné ceny.
www.hotelcernigovhradeckralove.com

Další možnosti ubytování:
Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 117, Hradec Králové
tel. 495 518 052, 739 324 611

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
tel. 495 505 111

Hotel Grand, ČSA 295/23, Hradec Králové
tel. 491 614 750

Hotel Okresní dům, Palackého 409/6, Hradec Králové
tel. 495 054 300

Přihlášky k aktivní účasti do 15 8. 2019
Abstrakta přednášek dle propozic 15. 9. 2019

Registrace:

Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách www.gepa.cz
Registrace je možná do 15. 11. 2019

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:  
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:                            
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:                      
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Vstupenky na galavečer v prodeji na registraci – 300,- Kč

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet
č. 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.
Platba na místě bude navýšena o 200,- Kč.

Stravování:

Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.

 

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory  
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)

 

Gerontologický sjezd 2018

Ve dnech 7. – 8. 11. 2018 se uskuteční:

24. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma kongresu: GERIATRIZACE MEDICÍNY – JSME DOSTATEČNĚ PŘIPRAVENI?

Kongres ve spolupráci:

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Sekce „mladých geriatrů“
Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie
Fakultní nemocnice Hradec Králové – III. interní gerontometabolická klinika
CELLO- FHS UK
Sdružení lékáren „Moje lékárna“

Prezident kongresu:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
E-mail: juraskovabozena@seznam.cz
Tel.: 777 722 257

Kontaktní osoba: Štěpánková Alena
E-mail: t.alena@centrum.cz
Tel.: 777 129 141

Organizační výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Mgr.  Karel Šlégr
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D
MUDr. Hana Vaňková
Mgr. Petra Kholová
MUDr. Zuzana Šnajdrová
Alena Štěpánková
Martina Ryšánková
Jitka Koubová
Hana Melicharová

Vědecký výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
prof.MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
Mgr. Karel Šlégr
Mgr. Petra Kholová

Záštitu nad 24.gerontologickým kongresem v Hradci Králové udělil ministr zdravotnictví Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – dokument
Záštitu nad 24.gerontologickým kongresem v Hradci Králové udělila ministryně práce a sociálních věcí Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc. – dokument
Záštitu nad 24. gerontologickým kongresem v Hradci Králové udělil hejtman Královehradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. – dokument

 

PROGRAM

Aktuální program najdete >> zde <<

Změna programu vyhrazena

Kongres se koná ve dnech 7. – 8. 11. 2018
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové
Ubytování si můžete zajistit v hotelu Černigov, tel. na recepci – 420 495 814 266
(heslo: „Gerontokongres“) po 1. 8. 2018 a to za zvýhodněné ceny.
www.hotelcernigovhradeckralove.com

Další možnosti ubytování:
Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 117, Hradec Králové
tel. 495 518 052, 739 324 611

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
tel. 495 505 111

Hotel Grand, ČSA 295/23, Hradec Králové
tel. 491 614 750

Hotel Okresní dům, Palackého 409/6, Hradec Králové
tel. 495 054 300

Přihlášky k aktivní účasti do 27. 8. 2018
Abstrakta přednášek dle propozic 15. 9. 2018

 

Registrace:

Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách www.gepa.cz
Registrace je možná do 2. 11. 2018

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:  
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:                            
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:                      
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Vstupenky na galavečer v prodeji na registraci – 300,- Kč

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet
č. 2800859883/2010.
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.
Platba na místě bude navýšena o 200,- Kč.

Stravování:

Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory  
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)
kredity od UNIFY – Unie fyzioterapeutů

Sponzoři a vystavovatelé:
Hlavní sponzoři:
Boehringer Ingelheim
Amgen
Abbott
Essity

Vystavovatelé:
Egis
Servier
Rosen Pharma
Galmed+Sanovia
MSD
Bella Bohemia
Mylan
TopNatur
Apotex
Green Swan
Vitana
Hartmann Rico
Fresenius Kabi
PRO.MED.CS
Lundbeck

Coffee break partner:

John Nell – Jan Sotona
SOŠ a SOU Polička

Program 2016

Program 2016 ke stažení zde

Program Gerontologického kongresu 2016

ČTVRTEK 20.10.2016
VELKÝ SÁL

9.00 – 10.00

Slavnostní zahájení
„Gerontologie – Ohlédnutí do budoucnosti“
Zadák Z.
Centrum pro vývoj a výzkum, FN Hradec Králové

10.00 – 11.45
Předsedající: Holemrová I., Topinková E., Sobotka L.
Gerontologie 2016
Holmerová I.
Gerontocentrum Praha

Současné strategie v prevenci a léčbě křehkosti v Evropě a ČR
Topinková E.
Geriatrická klinika, VFN Praha

Akutně nemocný senior – metabolický přístup
Sobotka L.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Musí být bohatá farmakoterapie pro seniory vždy prospěšná?
Weber P., Meluzínová H., Prudius D., Bieláková K.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Studium vybraných patogenetických mechanismů stárnutí analýzou genové exprese
Záboj Z.(1), Bretšnajdrová M.(1), Danielová L. (1), Buláková K. (1)
Hakobjan A.(2), Kučera P.(2), Zdráhal A.(2), Poljaková I.(2), Petřek M.(2)
1 Oddělení geriatrie FN Olomouc
2 Ústav patologické fyziologie LF Univerzity Palackého v Olomouci

11.45 – 13.00

Symposium firmy Bayer s.r.o.
Přednášející:
Dulíček P. – IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové
Urbánek K. – Ústav farmakologie, FN Olomouc
Špinar J. – Interní kardiologická klinika, FN Bohunice Brno

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00

Symposium firmy Boehringer Ingelhiem s.r.o.
Dabigatran a Idarucizumab v kazuistikách – tipy a triky pro běžnou praxi
Veselý J. – předsedající a moderátor diskuze
Nemocnice Náchod/EDUMED s.r.o.
Přednášející:
Matoušková J. – Nemocnice Na Homolce, Praha – pohled kardiologa
Malý R. – FN Hradec Králové – pohled angiologa
Šaňák D. – FN Olomouc – pohled neurologa
Tuček D. – FN Hradec Králové – pohled lékaře z urgentní medicíny

16.00 – 16.30 coffee break

16.30 – 18.00
Geriatrická paliativní péče
předsedající: Kabelka L., Kalvach Z., Balnerová E.

Proč je třeba paliativní péče v geriatrii, jaká jsou rizika
Kalvach Z.
Geriatrická ambulance, Praha

Koordinace multidisciplinárního týmu a prospěch pro nemocného
Balnerová E.
Nemocnice Jihlava

Pacient s frailty syndromem na interním oddělení a přechod na LDN
Kabelka L.
IHOK FN Brno – pracoviště Bohunice

Jak zavádět paliativní péči do LDN – diskusní panel
Kabelka L., Kalvach Z., Balnerová E.

ČTVRTEK 20.10.2016
SÁL A 14. patro

10.00 – 13.00
předsedající: Kholová P., Pánková J.

Geriatričtí pacienti v psychiatrické péči
Kročová P.
Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové

Jak můžeme přispět k psychické pohodě seniorů
Kříž L.
Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové

Role sestry v polypragmazii
Pánková J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Senioři bez domova
Tesařová E.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Řešení konfliktů mezi klienty/pacienty
Křížková H.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Motorická aktivizace seniorů
Becková M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Nutriční stav seniora v DUB
Kmínková K.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Domácí hemodialýza – první zkušenosti, nové možnosti
Malánová L., Schlachtová E.
HDS B.Braun Avitum s.r.o. Plzeň

13.00 – 14.00 oběd

SÁL A 14. patro

14.00 – 16.00
předsedající: Holanová Z., Tomášková P.

Aktuální novelizace právních předpisů v posuzování příspěvku na péči a jejich dopady do praxe
Čeledová L.
Ústav sociálního a posudkového lékařství LF Plzeň

Posuzování stupně závislosti u seniorů s diabetem, kazuistika
Čevela R.
Ústav sociálního a posudkového lékařství LF Plzeň

Vážně míněný nesouhlas
Zedníková S., Pivoňková A.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Foundreising v DUB
Šiváková M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Jednání se zájemcem o službu
Šarounová R.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

16.00 – 16.30 coffee break

SÁL A 14. patro

16.30 – 18.00
předsedající: Holanová Z., Schafferová N.

Využití elearningu v zařízeních sociální péče
Schafferová N.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Mezirezortní spolupráce v péči o seniora
Holanová Z.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Nova voice – eliminace zátěže sestry
Daníček L.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

ČTVRTEK 20.10.
SÁL B 14. patro – Postgraduální kurz U3V

10.00 – 13.00
předsedající: Jurašková B., Vyroubal P.

Úskalí léčby současné onkologie
Filip S.
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Plicní onemocnění ve stáří
Koblížek V.
Plicní klinika, FN Hradec Králové

Metabolická úskalí ve stáří
Vyroubal P.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Prevence a základy léčby kožních defektů
Borkovcová J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Výživa seniorů
Pavlíčková J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00
předsedající: Hrnčiariková D., Vaňková H., Jurašková B.

Nutriční péče při poruchách polykání
Víšek J.
III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Hiátová hernie jako příčina vzniku kaskády geriatrických syndromů (kazuistika)
Petrová R.
Geriatrická ambulance, Medicentrum Praha a.s.

Workshop sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP
Geriatričtí pacienti v kazuistikách:
Kazuistika vzácné diagnózy
Hrnčiariková D.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Možnosti a limitace koordinování péče o člověka s demencí v geriatrické ambulanci
Vaňková H.
Gerontocentrum Praha

Pochopení měnících se potřeb pacienta v superspecializované multidisciplinární péči
Šnajdrová Z.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

16.00 – 16.30 – coffee break

16.30 – 18.00
předsedající: Šnajdrová Z., Zajíc J.

Závažná příčina deliria u pacientky s doder abuse
Šnajdrová Z.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

Geriatrický pacient na akutním lůžku
Havlová K.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta
Gregorová T.
Klinika geriatrie, praktického lékařství a ošetřovatelství FN Brno

20.00 GALAVEČER

PÁTEK 21.10.2016
VELKÝ SÁL

8.30 – 10.30
předsedající: Bradna P., Jurašková B., Nerad V.

Polymyalgia rheumatica. Normativy a rizika
Hrnčíř Z.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Zánětlivé revmatické choroby ve vyšším věku – shody a odlišnosti od mladších nemocných
Bradna P.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Temporální arteritida
Bělobrádková M.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Umírají století zdraví? Morbidita a mortalita nejstarší populace
Berková M.(1), Berka Z.(2)
1 Geriatrická klinika 1. LF UK, VFN Praha a FNKV Praha
2 II. interní klinika, FN Olomouc

Kasuistické ohlédnutí klinického farmakologa
Rudolf K.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

10.30 – 11.00 coffee break

11.00 – 13.00
předsedající: Pudil R., Zajíc J., Poláková H.

Srdeční selhání – nové doporučené postupy
Pudil R.
I. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové

Kazuistiky pacientů se závažnými infekčními komplikacemi
Poláková H.
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubice

Rány způsobené maligní chorobou
Adámková V.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Novinky v diabetologii
Kubíčková M.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Up to date gastroenterologie: divertikulóza a divertikulitida
Berka Z.(1), Berková M.(2)
1 II. interní klinika FN Olomouc
2 Geriatrická klinika 1. LF UK, VFN Praha a FNKV Praha

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00
předsedající: Holmerová I., Jirák R., Lipina R.

Diferenciální diagnostika kognitivních poruch
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Neurodegenerativní onemocnění – „Demence z pohledu psychiatra“
Jirák R.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Management syndromu demence – možnosti a meze
Holmerová I.
Gerontocentrum Praha

Normotenzní hydrocefalus – diagnostika a léčba
Lipina R., Reguli Š.
Neurochirurgická klinika, FNsP Ostrava

Kognitivní rehabilitace u pacientů s normotenzním hydrocefalem
Krulová P.
Neurologická klinika, FNsP Ostrava

Farmakoterapie pacientů s Alzheimerovou nemocí aneb „Já nikdy nepletu léky“
Matějková A.
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubice

PÁTEK 21.10.2016
SÁL A 14. patro

8.30 – 10.30
předsedající: Kholová P., Vacková V.

Rekonvalescence pacienta po zánětu mediastina na oddělení následné péče
Benešová K.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Kazuistika seniora s generalizovaným tumorem sigmatu
Brzáková P.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Dopad těžkého svalového postižení při myositidě na životní hodnoty a kvalitu života
pacienta
Bláhová A.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Multiošetřovatelský tým u seniorů v paliativní péči
Pešková S.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

10.30 – 11.00 coffee break

11.00 – 13.00

Výskyt a péče o rány v DUB
Medová K.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Úloha nutričního terapeuta při zabezpečení výživy seniorů v zařízeních sociální péče
Krajíčková K.
MEDICON Hospitals, s.r.o., Praha

Nosokomiální infekce v zařízeních zdravotní a sociální péče
Dejmková V.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Paliativní pokoj na geriatrickém oddělení – 1. zkušenosti
Kholová P.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Psychiatrické diagnózy u klienta s onemocněním demence
Nesvadbová D., Vobořilová M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

13.00 – 14.00 oběd

PÁTEK 21.10.2016
SÁL B 14. patro – Workshop – „Moje lékárna“

8.30 – 10.30
předsedající: Holmerová I., Jurašková B., Šlegr K.

Moje lékárna a péče o seniorské kategorie pacientů
Šlegr K.
Sanovia, a.s.

Výživa u pacientů s kognitivní poruchou
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Život se zubní náhradou
Dvořák R.
Stomatologická ambulance, Praha

10.30 – 11.00 – coffee break

11.00 – 13.00

Strategie péče o pacienty s demencí nebo Alzheimerova nemoc a jiné demence
Holmerová I.
Gerontocentrum, Praha

Diagnostika kognitivních poruch, kognitivní trénink
Šplíchalová M.
Gerontocentrum, Praha

Pomůcky pro kognitivní trénink
Suchá J.
Gerontocentrum, Praha

16.00 – ZÁVĚR KONGRESU