Gerontologický sjezd 2022

27. gerontologický kongres se uskuteční 27. – 28. 4. 2022 se stejným programem.
Přihlášky budou zprovozněny od na www.gepa.cz a www.cggs.cz

Registrace přes on-line formulář (přihláška) je možná od 17. 1. 2022 do 18. 4. 2022.
Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží, Hradec Králové

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.
Během registrace se budeme řídit dle aktuálního nařízení MZ ČR ohledně COVID 19.

Společenský večer se uskuteční 27.4.2022 od 20h – vstupenky bude možné zakoupit na registraci.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den 650,- Kč
2 dny 1.000,- Kč

Lékaři:
1 den 750,- Kč
2 dny 1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den 450,- Kč
2 dny 800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci 200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na č. účtu: 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.

Možnosti ubytování: Hotel Tereziánský dvůr, hotel U Královny Elišky, hotel U České koruny, hotel Grand, hotel Okresní dům, hotel Nové Adalbertinum

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory
kredity od České lékárnické komory
Zdravotní sestry a fyzioterapeuti obdrží potvrzení o účasti

Gerontologický sjezd 2020

Ve dnech 11. – 12. 11. 2020 se uskuteční:

26. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma  kongresu je: „GERIATRIE – ZASTŘEŠUJÍCÍ  OBOR  V PÉČI  O NAŠE SENIORY“

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli letošní 26.gerontologický kongres v Hradci Králové zrušit.

Přednášky by měly být formou elektronické knihy přístupné na www.cggs.cz

Prosím, sledujte webové stránky www.gepa.cz a www.cggs.cz, kde Vás budeme informovat o podrobnostech.

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D

prezidentka kongresu

 

Možnosti ubytování:

Hotel Černigov, Riegrovo náměstí, Hradec Králové – tel. 420 495 814 266

Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 117, Hradec Králové
tel. 495 518 052, 739 324 611

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
tel. 495 505 111

Hotel Grand, ČSA 295/23, Hradec Králové
tel. 491 614 750

Hotel Okresní dům, Palackého 409/6, Hradec Králové
tel. 495 054 300

Registrace přes on-line formulář je možná do 4. 11. 2020
Přihlášky k aktivní účasti do 15. 8. 2020

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den     650,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:
1 den     750,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den     450,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet č.  102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)