Gerontologický sjezd 2021

27. gerontologický kongres v Hradci Králové – 8. – 9. 12. 2021

Geriatrické syndromy – významný aspekt medicíny ve stáří
Úvod:
Mezioborová spolupráce
Spolupráce ČGGS a Společnosti paliativní medicíny
Projekt NAPAN
Spolupráce se Společností pro aterosklerózu
Kardiologická společnost a ČGGS

Syndrom hypomobility
Predisponující faktory -sarkopenie
Osteoporóza
Artróza nosných kloubů
Muskuloskeletální bolest
Myopatie – příčiny

Syndrom dekondice
Příčiny ztráty motivace k pohybu ve stáří
Fyzická kondice – jak ji udržet
Sarkopenie
Pohybová in-aktivita
Imunologické aspekty
Metabolické aspekty

Syndrom anorexie a malnutrice
Příčiny a důsledky
Co si představit pod pojmem zdravá strava
Antioxidační kapacita ve stáří a její význam
Stavy spojené se zvýšenou potřebou energetického přísunu
Význam výživy pro kvalitu života u nádorových onemocnění
Význam výživy pro prognózu infekčních onemocnění
Předoperační příprava a pooperační péče
Střevní dysmikrobie

Syndrom instability s pády
Vliv hypovolemie a dehydratace-příčiny a důsledky
Úskalí farmakoterapie ve stáří
Antiarytmika
Diuretika
Vasodilatancia
Metabolické poruchy jako příčina instability s pády
( hypoglykemie, hyponatremie,)
Neurologické příčiny- Menierova choroba, vertebrogenní etioogie – cervikální vertigo
Poruchy visu

Pády
AS stenosy mozkových a karotických tepen
Labilita neurovegetativního systému ( ortostatický syndrom, vasovagaální synkopa, syndrom
akritického sinu)
Hemodynamicky významné dysrytmie

Paliativní péče a geriatrie

Kongres se uskuteční v KONGRESOVÉM CENTRU ALDIS
Eliščino nábřeží 375, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Registrace přes on-line formulář je možná do 30. 11. 2021
Přihlášky k aktivní účasti do 15. 10. 2021

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den 650,- Kč
2 dny 1.000,- Kč

Lékaři:
1 den 750,- Kč
2 dny 1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den 450,- Kč
2 dny 800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci 200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na č. účtu: 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)
Zdravotní sestry a fyzioterapeuté obdrží potvrzení o účasti

Gerontologický sjezd 2020

Ve dnech 11. – 12. 11. 2020 se uskuteční:

26. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma  kongresu je: „GERIATRIE – ZASTŘEŠUJÍCÍ  OBOR  V PÉČI  O NAŠE SENIORY“

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli letošní 26.gerontologický kongres v Hradci Králové zrušit. 

Přednášky by měly být formou elektronické knihy přístupné na www.cggs.cz

Prosím, sledujte webové stránky www.gepa.cz a www.cggs.cz, kde Vás budeme informovat o podrobnostech.

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D

prezidentka kongresu

 

Možnosti ubytování:

Hotel Černigov, Riegrovo náměstí, Hradec Králové – tel. 420 495 814 266

Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 117, Hradec Králové
tel. 495 518 052, 739 324 611

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
tel. 495 505 111

Hotel Grand, ČSA 295/23, Hradec Králové
tel. 491 614 750

Hotel Okresní dům, Palackého 409/6, Hradec Králové
tel. 495 054 300

Registrace přes on-line formulář je možná do 4. 11. 2020
Přihlášky k aktivní účasti do 15. 8. 2020

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den     650,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:
1 den     750,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den     450,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet č.  102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory  
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)