Program 2020 – KONGRES ZRUŠEN (COVID-19)

PROGRAM (Program je k dispozici ke stažení >> zde <<)

STŘEDA – 11. 11. 2020

10.00 – 10.30

Slavnostní zahájení kongresu

 10.30 – 13.00

Covid 19 a senioři

 Infekce COVID 19 v seniorském věku – pohled imunologa

Králíčková P.

Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Role výživy a intenzivní metabolické péče v podmínkách infekce Covid-19 (SARS-CoV-2) – doporučený postup

Zadák Z.

Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové

 COVID 19 a situace v pobytových zařízeních

Topinková E.

Geriatrická klinika 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 Pandemie a psychologický aspekt

Jarolímová E.

Gerontocentrum Praha

 Výzkum demence v době COVID-19

Holmerová I.

Gerontocentrum Praha

 

13.00 – 14.00

Oběd

14.00 – 16.00

COVID 19 – zkušenosti infektologů, pneumologů a pobytových zařízení

 Doporučený postup pro léčbu SARS Covid 19 pohled pneumologa

Plicní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Dopady SARS Covid 19 – na zdravotní stav obyvatel v regionu

Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Covid 19 – pohled infektologa

Šmahel P.

Infekční klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dopad COVID – 19 na provoz služeb dlouhodobé péče pro seniory

Lusková D.

Domov U Biřičky Hradec Králové, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Konflikty sociální a zdravotní složky dlouhodobé péče v souvislosti s výskytem COVID – 19 v zařízení pro seniory

Konczová S., Večeřa M.

Domov U Biřičky Hradec Králové

 16.00 -16.30

Přestávka

 

16.30 – 19.00

Paliativní péče

Co znamená, že pacient potřebuje paliativní péči a kdo mu jí má zajistit

Sláma O.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

 Paliativní péče ve stáří z pohledu geriatra

Hrnčiariková D.

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 Alzheimerova nemoc – potřeby nemocných v průběhu časové trajektorie nemoci

Vaňková H.

Gerontocentrum Praha

 Práce geriatra v paliativním týmu – kazuistiky

Seget J.,

Geriatrické a doléčovací oddělení , Slezská nemocnice v Opavě

Role sestry v paliativním týmu

Janáčová M.,

Geriatrické a doléčovací oddělení, Slezská nemocnice v Opavě

 Paliativní péče v domově pro seniory, péče v období COVID infekce

Lorencová L.

Domov pro seniory, Dvůr Králové nad Labem

 Sdílená péče v domovech pro seniory, zkušenosti MSPP

Valerová I.

Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec

 

 

ČTVRTEK – 12. 11. 2020

8.00 – 11.00

Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří

Specifika geriatrické farmakoterapie a 20 let spolupráce klinické farmacie a geriatrie v ČR – současné a budoucí aktivity

Fialová D.

Oddělení geriatrie a gerontologie 1. LF UK Praha, Katedra klinické a sociální farmacie FaF UK v Hradci Králové

Spolupráce klinických farmaceutů s geriatrickými ambulancemi – perspektivy budoucího rozvoje                                                                            

 Halačová M.

Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 Kde jsou lvi aneb prevence komplikací aterosklerózy statiny u asymptomatických starších osob

Piťha J.

Interní klinika, 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

 Moderní antidiabetika ve stáří

Šmahelová A.

III. Interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Antiagregace u infekce COVID – 19

Mezera V.

Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice

Anticholinergní účinky léčiv

Kunc R.

Fakultní nemocnice Plzeň

Léčba antidepresivy v pozdním věku včetně častých interakcí

Hubeňák J.

Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

11.00 – 11:30

Coffee break

 

11.30 – 13.00

Mladí geriatři a mezioborová spolupráce

 Chytrá karanténa

Polcarová P.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Terapie těžké hypotyreózy u pacientky se syndromem krátkého střeva

Jaroňová D.

III. Interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pátrání po příčině hypochrómní mikrocytární anémie u geriatrické pacientky

Králová O.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno

Limitace onkologické léčby u geriatrických pacientů

Gregorová T.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno

Praktický lékař a pacient vysokého věku v období pandemie Covid – 19

Mucha V., Macharáček D.

Praktický lékař, Praha

Senior s infekcí Covid – 19 v intenzivní péči

Stelmach J.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

13.00 – 14.00

Oběd

 

14.00 – 16.00

Sekce nelékařů

Nová kritéria pro diagnostiku malnutrice

Jirků J.

Nutriční ambulance Praha

Stravování a nutriční péče v sociálních zařízeních pro seniory

Krajíčková K.

Nutriční terapeut

Speciální formy podpory psychiky seniorů

Kašparová I., Pánková J.

III. Interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sororigenní rány v intenzivní péči

Procházková E., Pánková J.

III. Interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Změna programu vyhrazena.

V případě nepříznivého vývoje v situaci COVID 19 bude kongres uskutečněn distanční formou.

 16.00 – ZÁVĚR KONGRESU