Program 2022

>> Program v PDF <<

27. celostátní gerontologický kongres ČGGS v Hradci Králové
„Geriatrické syndromy – významný aspekt medicíny ve stáří“

Středa 27. 4. 2022

9.00 – 9.20

Slavnostní zahájení kongresu

 

9.20 – 10.20

Předsedající: Jurašková B., Vaňková H., Kovandová Š.

Geriatrie a gerontologie v ČR – co se povedlo, nepovedlo a co nás čeká do budoucna
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně ČGGS, III. interní gerontometabolická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové

Národní plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění – mezioborová
spolupráce
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., MUDr. Astrid Matějková, MUDr. Zuzana Šnajdrová
Členky výboru ČGGS

Pilotní projekt na podporu geriatrických ambulancí
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., Mgr. Šárka Kovandová, MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.
Členky výboru ČGGS
Alzheimer nadační fond, Praha

Frailty a case management v praxi geriatrických ambulancí
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., MUDr. Astrid Matějková, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., et.al. (Workshop)
Členky výboru ČGGS

 

10.20 – 12.30

Předsedající: Jurašková B., Topinková E.

Geriatrický syndrom křehkosti a sarkopenie
prim. MUDr. Ingrid Rýznarová
Geriatrické a doléčovací oddělení, Slezská nemocnice Opava

Imobilizační syndrom v geriatrické neurorehabilitaci
Prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová, CSc.
Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV Praha, 3. LFUK v Praze

Současné možnosti ovlivnění křehkosti a sarkopenie – multimodální intervence. Výsledky mezinárodního tříletého evropského projektu SPRINTT s účastí českých center
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zkušenosti se zapojením seniorů do intervenčních programů (progresivní odporový trénink, edukace, individualizované poradenství)
Mgr. Helena Michálková, Ph.D.
Geriatrická klinika, 1. LF UK v Praze

Význam nutriční intervence v léčbě sarkopenie – teorie a praxe
as. Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nutrice u seniorů na lůžkách následné péče
MUDr. Zdeňka Danzigová
Nemocnice Třebotov

 

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 15.30

Předsedající: Jurašková B., Zajíc J.

Význam nutriční podpory ve stáří
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové

Motivace a demotivace seniorů k pohybu
Mgr. Dagmar Janů
Rehabilitační oddělení, FN Brno

Dekondice v kontextu koronavirové infekce – kazuistiky geriatrické JIP
MUDr. Jiří Zajíc
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové, subkatedra geriatrie LF UK v Hradci Králové

Sekce Mladých geriatrů

Předsedající: Homolková S., Hrnčiariková D.

Atypický průběh infekce COVID 19 u seniorů
MUDr. Slávka Homolková
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Kazuistiky z akutní geriatrie
MUDr. Tereza Gregorová
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno

Akutní renální selhání u geriatrických pacientů
MUDr. David Albrecht
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Spolupráce lékaře a logopeda v komplexní péči o pacienty
MUDr. Lucie Břízová
LDN FN Motol, Praha

 

15.30 – 16.00 coffee break

16.00 – 18.00

Předsedajcí: Holmerová I., Bureš Z.

Změny chování a osobnosti progredující s věkem – geriatrický syndrom, kterým se zatím přílišnezabýváme
Doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc.
Gerontocentrum Praha, FHS UK v Praze, Katedra dlouhověkosti

Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
FN KV, 3. LF UK v Praze, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Unikátní projekt v ČR: vyšetření paměti v lékárnách, mezioborová spolupráce
Mgr. Valéria Mariničová
BENU Česká republika s.r.o.

Tauizmus modernej diagnostiky a terapie Alzheimerovej choroby
Doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.
AXON Neuroscience R&D Services SE, Neuroimunologický ústav SAV

 

Čtvrtek 28. 4. 2022

8.30 – 10.15

Předsedající: Jurašková B., Danzig V., Pudil R.

Sekce Geriatrické kardiologie v rámci České kardiologické společnosti
Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Affidea Praha a II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Specifika kardiovaskulární farmakoterapie ve stáří
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze

Srdeční selhání u geriatrických pacientů
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

Antikoagulační léčba v závislosti na věku
MUDr. Jiří Veselý
Kardiologická ambulance EDUMED, Broumov

Nekoronární intervence ve stáří
Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

10.15 – 10.30 coffee break

10.30 – 12.30

Předsedající: Topinková E., Souček M., Fialová D.

Výhody rivaroxabanu pro geriatrické pacienty s fibrilací síní
Minisymposium firmy Bayer
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u Sv. Anny v Brně, Masarykova Univerzita Brno

Rizika farmakoterapie ve stáří a význam interdisciplinární spolupráce v klinické praxi i výzkumu
Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1. LF UK v Praze

Využití antidota v reálné praxi, aneb život přináší nečekané situace…
MUDr. David Tuček
Klinika urgentní medicíny, FN Hradec Králové

 

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 15.00

Předsedající: Jurašková B., Hrnčiariková D.

Nemelanomové kožní nádory u seniorů a současné možnosti léčby
Doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci Králové

Pohled paliatra na geriatrického pacienta
MUDr. Regina Slámová
Centrum paliativní péče, Brno

Pohled geriatra na paliativního pacienta vyššího věku
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Křehký geriatrický pacient v ordinaci praktického lékaře – paliatra
MUDr. Vendula Mazancová
Domácí hospicová péče, Nemocnice Pelhřimov

 

Závěr kongresu