Program 2018

Program je k dispozici ke stažení >> zde <<
***************************************************************************
Program

Gerontologický kongres 2018
***************************************************************************

STŘEDA – 7. 11. 2018

VELKÝ SÁL

9.30 – 10.15

Slavnostní zahájení kongresu

10.30 – 13.00

Zástupce MPSV
Kňapová K.
Vedoucí Oddělení politiky stárnutí
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha

Geriatrie v ČR v r. 2018
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Nový vzdělávací program v geriatrii – jak reagujeme na stárnutí populace a geriatrizaci medicíny?
Richter T.
Geriatrická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice Praha, I. LF UK v Praze

Geriatr v roli praktického lékaře
Matějková A.
Praktický lékař Pardubice
Gerontocentrum Pardubice

Zkušenosti v oblasti sociální práce ve FN HK
Němcová L.
Sociální oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Etické a ekonomické aspekty racionální terapie ve stáří
Danzigová Z.
LDN Třebotov

Fyzioterapie seniorů s aspektem na bolestivé stavy hybné soustavy – současné možnosti v ČR
Tošnerová V.
Rehabilitační klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové
13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.30

Předsedající: Topinková E., Dusilová Sulková S., Jurašková B.

Problematika virologie ve stáří
Štěpánová V.
Ústav klinické mikrobiologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Plicní postižení u seniorů
Koblížek V.
Plicní klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Změny kůže ve stáří – dopad a prevence
Salavec M.
Klinika nemocí kožních a pohlavních
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Sarkopenie
Topinková E.
Geriatrická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice Praha, I. LF UK v Praze

10 let s TAVI
Šťásek J.
I. kardioangiologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Znamená nárůst stárnoucí populace změnu nefrologie na gerontonefrologii?
Dusilová Sulková S.
Hemodialyzační středisko
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Subkatedra nefrologie LF UK v Hradco Králové

Psychometrická valorizace škály QOL-AD u pacientů s demencí
Kisvetrová H.
Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Centrum vědy a výzkumu
Univerzita Palackého v Olomouci

16.30 – 16.45 coffee break

STŘEDA – 7. 11. 2018

Sál „B“ 14. patro – MLADÍ GERIATŘI

14.00 – 16.30

Předsedající: Hrnčiariková D., Vaňková H.

Jak se připravit na geriatrizaci medicíny?
Vaňková H.
Gerontologické centrum
3. LF UK v Praze

Akutní péče na LDN – fikce či realita při omezování lůžek akutní péče?
Janáčová E.
Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

Gastroenterologická problematika u seniorů – kazuistiky
Šnajdrová Z., Kostrejová M.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Kasuistiky intenzivní péče u geriatrických pacientů
Ekert -Vrána K., Mašková M.
Geriatrická klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice Praha

Hyponatremie u geriatrické pacientky
Gregorová T.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

Vzácná příčina dysartrie
Štefinová Z.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

Výzvy v akutní geriatrii
Hrnčiariková D.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

16.30 – 16.45 Coffee break

VELKÝ SÁL

16.45 – 18.30

Předsedající: Zadák Z., Hrnčiariková D., Petera J.

ESPEN guidelines – nutriční podpora pro polymorbidní pacienty
Tomek J.
Minisympozium firmy Abbott Nutrition

Metabolismus ve stáří
Vyroubal P.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Význam diabetické EV
Víšek J.
III. interní gerotometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradci Králové

Korekce glykemie a EV
Lášticová M.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradci Králové

Iontová vodní rovnováha – reality, pověry
Zadák Z.
Centrum pro vývoj a výzkum
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nádory staršího věku – situace v ČR
Petera J.
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Zkušenosti s ambulantní paliativní péčí ve FN
Filip S.
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

20.00 GALAVAČER

ČTVRTEK 8. 11. 2018

VELKÝ SÁL

8.00 – 10.15

Předsedající: Kubíčková M., Pavlíková L., Kvapil M.

Nárůst počtu onkologických nemocných vyššího věku – ovlivňující faktory
Kopecký J.
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

DM ve stáří – specifika edukce ve vyšším věku
Kubíčková M.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradci Králové, Subkatedra diabetologie LF UK v Hradci Králové

Vývoj mortality pacientů s diabetem ve vyšších věkových skupinách
Kvapil M.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Symposium firmy Amgen:

Nové možnosti léčby osteoporózy
Pavlíková L.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Výživa seniorů – doporučené postupy a realita?
Pavlíčková J.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Trendy úrazových pacientů nad 65 let věku hospitalizovaných na Chirurgické klinice FN HK v letech 2007 – 2017
Kúdelová J.(1), Bútora S.(1), Hlaváčková M.(1), Milka D.(2), Trlica J.(1), Dědek T.(1)
1 Chirurgická klinika
2 Odbor financí a analýz
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pohybová aktivita v prevenci a léčbě osteoporózy
Pastucha D.
Ústav rehabilitace
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

10.15 – 10.30 coffee break

10.30 – 13.00

Předsedající: Jurašková B., Dusilová Sulková S., Blaha V.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění statiny v křehkém terénu
Piťha J.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úskalí srdečního selhání u seniorů
Pudil R.
I. interní kardioangiologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Synkopy – doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti
Hodač M.
I. interní kardioagiologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Přímá orální antikoagulancia – tipy z praxe
Tuček D.
Oddělení urgentní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Minisymposium firmy Boehringer Ingelheim

Thyreodektomie u seniorů – má specifika, limity, kontraindikace?
Bavor P.
Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK v Praze

Možnosti objektivizace pooperačního rizika u geriatrického
onkologického pacienta
Ryska M.
Chirurgická klinika
Ústřední vojenská nemocnice Praha, 2. LF UK v Praze

13.00 – 14.00 oběd

ČTVRTEK 8. 11. 2018

Sál „B“ 14. patro – SESTERSKÁ SEKCE

8.00 – 10.15

předsedající: Kholová P., Borkovcová J.

Sortiment TENA, novinky, příklady použití
Kratochvílová S.
Minisympozium firmy Essity

Intenzivní péče o seniory na geriatrické JIP
Lorencová A.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vasografie u seniorů – pohled sestry
Borkovcová J.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kasuistika pacientky s kalcifylaxí
Benešová K., Blahová J.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Geriatrické ošetrovateľstvo verzus starostlivosť o seniorov v procese zmien
Šarkoziová D, Fabianová Z., Kličová M.
Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Taneční terapie
Veleta P.
Česká alzheimerovská společnost

10.15 – 10.30 coffee break

10.30 – 13.00

Využití hyaluronové kyseliny v léčbě ran
Adámková V.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úskalí péče o morbidně obézní pacienty
Kholová P.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Clostridiová infekce
Šarkoziová D.
Hospic, Banská Bystrica

Clostridiové infekcie v klinickej praxi. Hygienický režim
Bukovcová Z.
Interné oddelenie
Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel

13.00 – 14.00 oběd

VELKÝ SÁL

14.00 – 16.00

Předsedající: Zajíc J., Měšťák J., Jurašková B.

Úskalí plastických zákroků ve stáří
Měšťák J.
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Problematika infekcí způsobených Clostridium difficile z pohledu geriatrie a následné péče – úskalí diagnostiky a léčby v praxi
Hejná J.
Odborný léčebný ústav Paseka

Kasuistika geriatrické JIP
Zajíc J.
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Subkatedra geriatre LF UK v Hradci Králové
Senior není agresor – (hledání viníků)
Oslík B., Savincová B.
Autoškola Ostrov

16.30 závěr kongresu

<Změna programu vyhrazena.