Gerontologický sjezd 2022

27. gerontologický kongres se uskuteční 27. – 28. 4. 2022 se stejným programem.
Přihlášky budou zprovozněny od na www.gepa.cz a www.cggs.cz

Registrace přes on-line formulář (přihláška) je možná od 17. 1. 2022 do 14. 4. 2022.
Místo konání bude včas upřesněno na webových stránkách www.gepa.cz a www.cggs.cz

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.
Během registrace se budeme řídit dle aktuálního nařízení MZ ČR ohledně COVID 19.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den 650,- Kč
2 dny 1.000,- Kč

Lékaři:
1 den 750,- Kč
2 dny 1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den 450,- Kč
2 dny 800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci 200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na č. účtu: 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.
Z důvodu epidemiologických opatření se neuskuteční společenský večer.

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory
kredity od České lékárnické komory
Zdravotní sestry a fyzioterapeuti obdrží potvrzení o účasti