Gerontologický sjezd 2022

27. gerontologický kongres se uskuteční 27. – 28. 4. 2022 se stejným programem.
Přihlášky budou zprovozněny od na www.gepa.cz a www.cggs.cz

Registrace přes on-line formulář (přihláška) je možná od 17. 1. 2022 do 18. 4. 2022.
Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží, Hradec Králové

Přihlášení na místě nebude možné. Děkujeme za pochopení.
Během registrace se budeme řídit dle aktuálního nařízení MZ ČR ohledně COVID 19.

Společenský večer se uskuteční 27.4.2022 od 20h – vstupenky bude možné zakoupit na registraci.

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den 650,- Kč
2 dny 1.000,- Kč

Lékaři:
1 den 750,- Kč
2 dny 1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den 450,- Kč
2 dny 800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci 200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na č. účtu: 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.

Možnosti ubytování: Hotel Tereziánský dvůr, hotel U Královny Elišky, hotel U České koruny, hotel Grand, hotel Okresní dům, hotel Nové Adalbertinum

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory
kredity od České lékárnické komory
Zdravotní sestry a fyzioterapeuti obdrží potvrzení o účasti