Ke stažení

Na této straně naleznete soubory, které Vám nabízíme ke stažení pro studijní účely.
Tyto materiály byly připraveny pro účely výuky volitelného předmětu Gerontologie na LF UK HK.
Další šíření materiálů bez souhlasu autora je zakázáno.

 
Audiologická problematika senia  (prezentace)
Důsledky dehydratace a malnutrice ve stáří  (prezentace)
Dyspeptické obtíže u seniorů  (dokument)
Etická hlediska péče o staré občany  (prezentace)
Problematika eutanázie  (prezentace)
Funkční geriatrické vyšetření a testy  (prezentace)
Chronická bolest pohybového aparátu ve stáří, diferenciální diagnostika  (prezentace)
Infekční onemocnění ve stáří  (prezentace)
Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese  (prezentace)
Komplexní přístup k předoperační přípravě seniorů  (prezentace)
Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce  (prezentace)
Koncepce péče o staré občany  (prezentace)
Pády, poruchy chůze a mobility ve stáří  (prezentace)
Předoperační příprava z pohledu geriatra  (dokument)
Problematika péče o pacienty vyššího věku  (prezentace)
Role klinického pracoviště v geriatrii a spolupráce s praktickými lékaři a komunitními službami  (dokument)
Současný pohled na péči o nemocné s demencí  (prezentace)
Stárnutí kůže a kožní problematika ve stáří  (prezentace)
Syndrom špatného zacházení  (prezentace)
Výživa a hydratace ve stáří  (prezentace)
Význam vitamínů a stopových prvků ve stáří  (prezentace)
Zažívací trakt ve stáří  (prezentace)
Zvláštnosti chorob ve stáří  (prezentace)