Úvodní strana

„Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství“, z.s.   je spolkem, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání, spolu s laiky a dobrovolníky, kteří zajišťují péči o seniory.
Cílem spolku je poskytovat podporu veškerým aktivitám směřujícím ke zlepšení života seniorů především:

  • šířením informací o problematice chorob ve stáří za účelem prevence
  • šířením informací o nových formách péče a nabídce služeb pro tyto osoby
    nabízením vzdělávacích aktivit zaměřených na zlepšení kvality odborné a laické veřejnosti
  • posilováním vzájemné spolupráce profesionálů a laických pečovatelů
  • podporování činnosti směřující k aktivnímu způsobu života ve stáří
    poradenskou službou a psychologickou podporou pečovatelům

Spolek bude rozvíjet publikační činnost se zaměřením na problematiku péče ve stáří.
Spolek bude spolupracovat s institucemi, které se zaměřují na zdravotně sociální problematiku starých lidí.
Spolek chce svojí činností přispět k předcházení zbytečné institucionalizaci seniorů, zlepšit kvalitu jejich života a podporovat pečující rodiny.