Přihláška

Registrace přes on-line formulář je možná do 15.11.2019.
Přihlášky k aktivní účasti do 31.8.2019

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Společenský večer – cena 300,- Kč

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet č.  102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu

Přihláška na gerontologický kongres 2019
Zde můžete nahrát abstrakta, povoleny jsou soubory PDF, DOC a DOCX
Zapsaný spolek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27.4.2016. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám a slouží pouze pro komunikaci s účastníky kongresu.