Přihláška

Registrace přes on-line formulář je možná do 3. 11. 2018.
Přihlášky k aktivní účasti do 15.9.2018

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:  
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:                      
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Společenský večer – cena 300,- Kč

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet č. 2800859883/2010.
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.

Stravování:
Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu

Elektronická registrace byla možná do 3. listopadu 2018.  Můžete se zaregistrovat v den konání na místě.