Gerontologický sjezd 2019

Ve dnech 20. – 21. 11. 2019 se uskuteční:

25. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma kongresu: „ Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“

Kongres ve spolupráci:

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

Sekce „mladých geriatrů“

Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie

Fakultní nemocnice Hradec Králové – III. interní gerontometabolická klinika

Česká asociace sester

CELLO- FHS UK

Sdružení lékáren „Moje lékárna“

Prezident kongresu:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
E-mail: juraskovabozena@seznam.cz
Tel.: 777 722 257

Kontaktní osoba: Štěpánková Alena
E-mail: t.alena@centrum.cz
Tel.: 777 129 141

Organizační výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

Mgr. Karel Šlegr

MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

MUDr. Jiří Zajíc

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Bc. Miloš Ulrich

Alena Štěpánková

Martina Ryšánková

Jitka Koubová

Hana Melicharová

 

 

Vědecký výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

prof.MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

Mgr. Karel Šlegr

Bc. Miloš Ulrich

MUDr. Jiří Zajíc

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.